Privacy beleid

Binanceblog.com is onderdeel van Site Diensten B.V., een onderneming van Alex Mostert. Site Diensten B.V. neemt je privacy serieus en neemt alle mogelijke maatregelen om informatie over jou op een veilige manier te verwerken en gebruiken. In deze privacy statement wordt behandeld welke gegevens verwerkt worden en met welk doel dit gebeurt. Ook kan je hier meer informatie vinden over de rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Neem de privacy statement uitgebreid door en stuur een mail naar info AT beleggen DOT info bij eventuele vragen.

Wie is Site Diensten?

Site diensten is een onderneming ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 82574081. Het inschrijfadres is Herengracht 248F in Amsterdam (1016BV). Site Diensten B.V. is de eindverantwoordelijke bij het verwerken van je persoonsgegevens.

Hoe gebruikt Site Diensten B.V. je gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Site Diensten B.V. persoonlijke gegevens van je verwerkt. Hierbij wordt steeds het specifieke doel vermeldt zodat het duidelijk is waarom de gegevens verzameld worden.

Website functionaliteiten

Website Analytics: van elke bezoeker wordt bijgehouden hoe deze de website gebruikt. Dit gebeurt via een dienst van Google: Google Analytics. Deze gegevens worden alleen geanonimiseerd gebruikt. Het is niet mogelijk om vast te stellen wie je bent en de gegevens worden alleen op een grote hoop gebruikt.

Plaatsen van reacties / berichten: wanneer je een reactie of bericht plaatst worden de gegevens gebruikt die je zelf gebruikt. Je kunt dus zelf bepalen of je bijvoorbeeld je eigen naam wilt gebruiken of een schermnaam. Het is altijd mogelijk om een verzoek in te dienen om je eigen bericht aan te passen of om je naam te anonimiseren.

Marketing

Affiliate marketing: er wordt bijgehouden door andere partijen op welke links je klinkt. Wanneer je een link bezoekt die verbonden is met bijvoorbeeld een broker of bank dan wordt dit bijgehouden door middel van een cookie. Wanneer je vervolgens een product of dienst afneemt, ontvangt Site Diensten B.V. daarvoor een commissie.

Hoe worden je persoonsgegevens verkregen?

Je persoonsgegevens zijn in het bezit van Site Diensten B.V. doordat je die verstrekt hebt aan Site Diensten B.V.. Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de nodige rechten wanneer het aankomt op je persoonlijke gegevens. Op deze pagina worden deze rechten kort doorgenomen.

Inzage

Je hebt het recht om je in te zien welke gegevens Site Diensten B.V. bezit. Hiervoor kan je eenvoudig een verzoek doen door ons een mail te sturen.

Wijzigen

Je kan Site Diensten B.V. vragen om bepaalde gegevens van jezelf te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van verwerking

Je kunt onder voorwaarden beperking van de verwerking van je persoonsgegevens verkrijgen door Site Diensten B.V.

Bezwaar maken

Het is mogelijk om op grond van het gerechtvaardigd belang van Site Diensten B.V. of een derde bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens op te vragen. Deze zullen worden verstrekt in een gestructureerde en gangbare vorm waardoor je de gegevens ook zelf in een ander digitaal systeem kunt onderbrengen.

Toestemming intrekken

Je hebt altijd het recht om je toestemming voor het verwerken van bepaalde gegevens in te trekken. Voor het verleden heeft dit geen gevolgen, maar het betekent wel dat deze gegevens verder niet meer mogen worden verwerkt. Hierdoor kan het voorkomen dat Site Diensten bepaalde diensten niet meer aan je kan leveren.

Reacties door Site Diensten

Je kunt verzoeken eenvoudig mailen naar info AT beleggen DOT info. Site Diensten B.V. zal verzoeken zo snel mogelijk verwerken en uiterlijk binnen één maand na ontvangst reageren. Wanneer het verzoek wordt afgewezen, zal worden aangegeven waarom dit het geval is.